ملت ایران: باشگاه ثروتمند پاری‌سن ژرمن به دنبال جذب مهاجم آرژانتینیبارسلونااست و معتقد است که می‌تواندمسیرا به خروج از نیوکمپ و پیوستن‌ به ژرمن‌ها تشویق کند.

اینباشگاهفرانسوی به واسطه مالک عرب و ثروتمند خود، پول زیادی را می‌تواند صرف خرید این بازیکن کند، مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو پیشنهادی است که از طرف ژرمن‌ها مطرح شده است با وضعیت موجود و مسائل مالیاتی مسی و پدرش و بحث‌های حاشیه‌ایی انتقال نیمار، مسئولان پاری‌سن ژرمن امیدوار هستند که از فرصت بدست آمده به خوبی استفاده کنند و مسی را به پاریس آوردند.