ملت ایران: فرهادمجیدیدر تصویری که از خود در صفحه اینستاگرامش قرار داده است، در حالیکه وی را روی تخت بیمارستان نشان می دهد نوشته است: «من خوشحالم چون شماره اتاقی که در آن چک آپ شدم هم ۴ بوده است.»

فرهادمجیدی در زیر این عکس نوشته: " Im happy, because my check - up room is also number ۴ "

مدیرعاملاستقلالاخیرا خبر داده است که فرهاد مجیدی طی روزهای آینده برای حضور در یک دوره مربیگری عازم انگلیس می شود.