ملت ایران: امروز علیداییبا فدراسیون فوتبال اتمام حجت کرد. او صریحا گفت بدون دو بازیکن جوانش که هم اکنون در اختیار تیم زیر ۲۲ ساله ها هستند هرگز درداربیحاضر نمی شود. دایی خیلی قاطعانه گفت: «من این چیزها را نمی دانم و کاری هم به این حرف ها ندارم. من ۲۷ دی ماه بازی می کنم اما با تمام نفرات و بازیکنانم. این حرف من است و دیگری کاری به هیچ چیزی ندارم.» سرمربی پرسپولیس وقتی با این حرف مواجه شد که فدراسیون گفته مجبور به بازی هستید مجداا روی موضعش تاکید و کرد و توضیح داد: «من حرف خودم را زده ام و انشالله با تمام بازیکنان ۲۷ دی در دربی به میدان خواهیم رفت. فعلاً هم در باره چیز دیگری نمی خواهم حرف بزنم و همیشه هم برای تیم ملی کشورم در هر رده سنی آرزوی موفقیت دارم.»
به نظر می رسد دایی از حرفش کوتاه نیایید. سازمان لیگ هم گفته که قطعا داربی در روز ۲۷ دی ماه برگزار می شود. در این بین احتمالا قربانی تیم منصوریان است که دو ستاره اش را در اختیار نخواهد داشت.