ملت ایران: مدت‌هاست که امیرحسین صادقی و سیدمهدیرحمتیمدافع و دروازه باناستقلالبایکدیگر مشکل دارند و این مشکل باوجود پادرمیانی بسیاری از جمله جواد نکونام کماکان لاینحل باقی مانده. مشکلی که ظاهرا دوباره عود پیدا کرده به گونه ای که دیگر قابل کتمان نیست و هر روز عمیق تر و گسترده تر می‌شود.

بعد از برد ۲-۱ استقلال مقابل صبا در قم شنیدیم که امیرحسینصادقیو مهدی رحمتی در رختکن بگو مگوی غیر دوستانه ای داشته‌اند و حتی الفاظ نامناسبی هم بین آنها در جمع بازیکنان رد و بدل شد.

این البته پایان کار نبود و ادامه این درگیری به تمرین استقلال هم کشیده شد. در تمرین استقلال امیرحسین صادقی که به شدت از رحمتی ناراحت بود با عصبانیت و صدای بلند به حمید بابازاده مربی گلرهای استقلال و رفیق نزدیک رحمتی گفت: «یا جلوی این دروازه بان(مهدی رحمتی) را بگیرید یا اینکه خودم خدمتش می‌رسم!»

مربی استقلال هم به مدافع تیمش پاسخ داد: «رحمتی از تو بزرگ‌تر است، خجالت بکش!»