ملت ایران: تا پیش از این بهزادغلامپورعادت داشت به محض گلزنیپرسپولیس، با یک دور خیز مناسب روی سر و کول علیداییبپرد اما در بازی مقابل ملوان اوفندیگری را روی سرمربی قرمزها پیاده کرد.
همانطور که در عکس زیر می بینید او روی سر و شانه دایی کار می کند و به نظر می رسد قصد اجرای فنون فرنگی را دارد.