ملت ایران: علی کریمی برای چندمین بار در این فصل به داد مجید جلالی رسید و او را از شکستی تلخ رهایی بخشید.
تراکتورسازی که تا دقیقه ۹۶ با یکگلاز تیم قعرنشین مس عقب بود با گلکریمیبازی را بهتساویکشاند تا به جای رتبه ی ششم در رتبه ی پنجم قرار گیرد.
در صحنه ی گل مدافعان تراکتور از محوطه ی جریمه ی خودی توپ بلندی را روی دروازه مس ریختند که این توپ به صورت اتفاقی جلوی پای کریمی افتاد و بازیکن شماره ۸ تراکتور با شوتی سرضرب و مهار نشدنی بازی را به تساوی کشاند.
مظلومی که همین دو هفته پیش ۶ گل از پرسپولیسی ها خورده بود این بار توسط یک پرسپولیسی سابق، پیروزی شیرینش با تساوی عوض شد تا فعلا از دست قرمزپوشان در امان نباشد.