ملت ایران: تعدادی ازبازیکنان بارسلونابرپایه فرهنگ ها و سننشان این روزها درگیر جشن های کریسمس وسال نو هستند. تعدادی از آنها دیشب در شبکریسمسدرمراسم خانوادگی حضور یافتند و بابهره گیری از شبکه های اجتماعی و بابازتاب تصاویری به هوادارانشانتبریکگفتند.
سسک فابرگاس ویدئوی کوتاهی را از انجام مراسمی سنتی بازتاب داده که در آن دخترش لیا را در بغل دارد. نیمار با درخت کریسمس عکس یادگاری گرفته. یکی دیگر درکنار ساحل منتظر آغاز سال نواست و دیگری در سالن بدنسازی:
*جوردی آلبا: هیجان انگیزترین افکار وبهترین آرزوها برای همه شما! کریسمس مبارک
*پدرو رودریگس: سال نو و کریسمس به همه مبارک. دراین روزهای خوش به همه خوش بگذرد
*سرخی روبرتو: سال نو مبارک! کریسمس مبارک
*پینتو: ما از امروز برای حضور درکنار عزیزترین ها بهره بردیم؛ خانواده
*مارتین مونتویا: سال نومبارک
*کریستین تئیو: از این روزهای تعطیل بهره می برم تا به شدت در سالن بدنسازی زیر نظر سرمربی ام الکس تمرین کنم. سال نومبارک