ملت ایران:نیلسونهم چنان گل نمی خورد و البتهرحمتیچند هفته ای است که می خواهد مچ دروازه بان برزیلی پرسپولیس را بخواباند و البته رحماناحمدیهم با کلین شیت هایش می خواهد دروازه بان فیکس تیم ملی در جام جهانی باشد. نیلسون کوریا با گل نخوردن در بازی مقابل ملوان تعدادکلینشیتهای فصلش را به عدد سیزده رساند و رحمان احمدی دروازه بان سپاهان هم مطابق معمول نیم فصل دوم گلی را دریافت نکرد تا آمار بسته ماندن دروازه اش را به عدد یازده برساند. بعد از این دو نفر نوبت به یک دروازه بان اصفهانی می رسد و محمد باقر صادقی دروازه بان نارنجی پوشان کرجی با وجود اینکه تیمش در بین شش تیم بالایجدولحضور ندارد ولی با ثبت ده کلین شیت آماری خوب از خودش به جا گذاشته و در نهایت رتبه چهارم این جدول هم در اختیار سید مهدی رحمتی قرار می گیرد که در این هفته ها توانسته از بقیه رقبا سبقت بگیرد و با ۹ کلین شیت خودش را به جمع صدرنشینان نزدیک کند