قاسمدهنویدرباره اینکه روز گذشته و پس از بازیپرسپولیسمقابل ملوان اظهاراتی را علیه دبیر کل فدراسیونفوتبالبیان کرد اظهار داشت: «من امروز بدترین روز زندگی ام را سپری کردم و واقعا پس از مسابقه ناراحت بودم. برایم سخت بود که در آن شرایط که می خواستم وارد زمین شوم این مشکل برایم به وجود بیاید.»

وی ادامه داد: «از نبی عذرخواهی می کنم و نیتی روی صحبت هایم نداشتم. من هرگز از او بدی ندیده ام و حتی در تیم ملی هم که بودم به من لطف داشتند. شرایط خاصی که در بازی برایم اتفاق افتاد باعثشد آن صحبت ها را بیان کنم و اگر برداشت بدی از این حرف ها شده است عذرخواهی می کنم.»

هافبک پرسپولیس افزود: «باید جای من باشید تا بدانید چه شرایطی را تحمل می کنم. ۴ بازی است که فرصت همراهی پرسپولیس را پیدا نکرده ام و این مساله آزارم می دهد.»

دهنوی تاکید کرد: «علی دایی خیلی به من لطف دارد و در این مدت هم کمک زیادی کرد. خوشبختانه مشکل فنی ندارم و امیدوارم این مسائل تمام شود و بتوانم دوباره در خدمت پرسپولیس باشم.»