تیم فوتبالپرسپولیسبا یکبردشیرین درانزلیجایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد. سرخپوشان پس از این برد در رختکن به شادی و البته عکاسی پرداخته اند.