ملت ایران: در بازی روز گذشتهپرسپولیسبرابر ملوان علیداییقصد داشت در نیمه دوم از قاسمدهنویاستفاده کند اما این اتفاق رخ نداد.

در جریان بازی و در حالی که نیمه اول در حال برگزاری بود، سایت فدراسیونفوتبالدر خبری اعلام کرد که دهنوی حق بازی ندارد و پرسپولیسی ها از انتشار این خبر مطلع نبودند.

زمانی که دایی قصد داشت دهنوی را به میدان بفرستد یکی از خبرنگاران پرسپولیسی نویس که از طریق همکاران خود در تهران متوجه محرومیت دهنوی شد، بلافاصله به دایی اطلاع رسانی کرد تا سرمربی قرمزها نیز در آخرین لحظه تصمیم خود را تغییر دهد.