ملت ایران:شجاعخلیل زاده مدافع تیمسپاهانیکی از جذاب ترین میهمان هایبرنامه ۹۰در این سال بود و او حتی عادل فردوسی پور را که زیاد با فوتبالیست ها گرم نمی گیرد را با حرف هایش به وجد آورد. این مدافع جوان و توانمند که اولین بار بود در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور داشت کاملا برنامه را در دست گرفته بود و خنده عادل را بارها در استودیو درآورد. البته او در قسمتی هم حول شده بود و در مورد سوال عادل که آبادانی هستی جواب عجیبی داد که اکنون قصد درست کردن آن را دارد: «ابتدا باید از همه آبادانی ها معذرت خواهی کنم و مخلص همه جنوبی ها هم هستم. من جرات نمی کنم به آبادانی ها بی احترامی کنم زیرا آنها انسان هایی خونگرم و دوست داشتنی اند و در ابتدای برنامه حول شده بودم و اگر حرفی زدم یا چیزی گفتم از روی عمد نبود. اگر کسی ناراحت شده است معذرت می خواهم.»
او در مورد اینکه از او پرسیدند که اعتماد به نفس بالایی داری یا دوست داشتنی هستی هم جواب جالبی می دهد: «در برنامه ۹۰ دوست داشتم همان شخصیت خودم بشوم و نمی خواستم نقش بازی کنم. همیشه دوست داشتم رابطه خوبی با همبازیانم داشته باشم و آنها را همیشه دوست داشتم. در بین تیم هایی که بودم همیشه رابطه ام با همبازیانم بسیار خوب بوده است.»
مدافع سپاهان در مورد اینکه چقدر امیدوار است که سپاهان قهرمان شود همان حرفی را می زند که در برنامه ۹۰ زد و سپاهان را قهرمان لیگ می داند: «هنوز ۱۲تا بازی باقیمانده است و کسی نمی تواند به طور صددرصد بگوید که قهرمان لیگ است یا خودشان را مدعی قهرمانی بدانند. هیچ وقت سپاهان را دست کم نگیرید زیرا همیشه سپاهان مدعی است و این فصل هم مطمئن باشید سپاهان تا روز آخر برای قهرمانی لیگ می جنگد.»