ملت ایران: آنخل ماریا ویار، رئیسفدراسیون فوتبال اسپانیا، معتقد است ایکرکاسیاسبهترین دروازه باندنیاستاما تایید کرد که مسئولیت انتخاب ترکیب اصلی رئال برعهده کارلو آنچلوتی است.
کاسیاس ژانویه سال گذشته از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شد و پس از آن رئالی ها برای پر کردن جای او، دیه گو لوپس را به خدمت گرفتند. اما کاسیاس در بازگشت نتوانست جایگاهش در ترکیب اصلی را پس بگیرد.
با این وجود، ویار معتقد است کاپیتان تیم ملی اسپانیا، همچنان بهترین دروازه بان دنیاست.
او به نشریه آ. اس گفت: " کاسیاس بهترین دروازه بان دنیاست اما کارلو آنچلوتی است که تصمیم می گیرد چه کسی برای رئال بازی کند. "
ویار همچنین در مورد شانس اسپانیا برای موفقیت در جام جهانی ۲۰۱۴ صحبت کرد و گفت: " هواداران انتظار دارند اسپانیا قهرمانی شود اما هر تیمی محدودیت هایی دارد و این اتفاق می تواند برای ما هم رخ بدهد. "
رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا همچنین اعلام کرد که دیه گو کاستا در فهرست اسپانیا برای جام جهانی حضور خواهد داشت؛ مگر اینکه دچار آسیب دیدگی شود.
" شرایط دیه گو کاستا جدید نیست. ما باید از او متشکر باشیم که اسپانیا را برای بازی انتخاب کرد. دیه گو کاستا باید برای جام جهانی آماده باشد؛ در غیر این صورت در فهرست نهایی حضور نخواهد داشت. "