ملت ایران: این اولین برد مرد ترک – آلمانی در نیمفصلدوم بود هر چند در خانه و با حداقل گل اتفاق افتاد. فیرات در اولین جملاتش در کنفرانس خبری فلش بکی به گذشته زد و گفت: «در ابتدای فصل خیلی ها تصور می کردند که تیمسایپاتا پایان در رقابت ها نخواهد ماند، اما الان با کسب ۲۸ امتیاز ماندن این تیم تا پایان فصل تثبیت شد.»
فیرات که خیلی کوتاه حرف زد با اشاره به بازی گفت: «بازی سختی داشتیم و بازیکنان ذوب آهن روی توپ های بلند کار می کردند، اما در این بازی فقط کسب سهامتیازرا دنبال کردیم که به آن دست یافتیم. در این دیدار، زیبا بازی کردن برای سایپا هدف نبود، بلکه کسب سه امتیاز و تثبیت موقعیت برای ما اهمیت داشت.»
وی با امید به آینده تیمش گفت: «در۱۰ بازی پیش رو لیگ برتر فوتبال تلاش می کنیم، ضمن ارایه بازی زیبا، جایگاه این تیم را در جدول ارتقا بخشیم.»