ملت ایران: علیکریمیستارهتراکتورسازی در بازی مقابل مس کرمان بود و با درخشش قابل توجهش تراکتور را از یک شکست بیرون از خانه نجات داد.
کریمی که بعد از گلزنی در آغوش هم تیمی ها بود و به سمت هواداران تراکتور در کرمان رفت، به محض خروج از زمین توسط توپ جمع کن های کم سن و سال کرمانی محاصره شد. آنها از کریمی می خواستند تاپیراهناو را به یادگار بگیرند که کریمی لحظه قبل از ورود به رختکن درخواست آنها را اجابت کرد و پیراهنش را به آنها هدیه داد. کاری که با استقبال شدیدتوپجمع کن ها مواجه شد البته این پیراهن به یکی از آنها رسید.