ملت ایران: اکبر محمدی سرمربی سابق تمی ملی جوانان دستیار تقوی در ذوب آهن شد. ابراهیم تقی پور نیز همچنان بعنوان مربی دوم این تیم به کار خود ادامه خواهد داد.