ملت ایران:رقابت بسیار فشرده تیم های حاضر در لیگ دسته اول مثال زدنی است و این در حالی است که ۳ تیم اصلی گروه الف و ۵ تیم برتر گروه ب هیچگاه تجربه حضور در لیگ برتر یا بالاترین سطح از لیگ های گذشته یعنی لیگ تخت جمشید و آزادگان و لیگ قدس را ندارند.
نکته قابل توجه حضور شهرهای کاملا غریبه در میان مدعیان در گروه الف گل گهر سیرجان، پدیده مشهد و گیتی پسند اصفهان مدعی اند و در گروه ب ایرانجوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، پارسه تهران، مس رفسنجان و راهیان کرمانشاه حضور دارند. هیچ کدام از این تیم ها در سطحی حائز اهمیت مطرح نبوده اند. نکته اینکه شهرهای سیرجان، گچساران و رفسنجان با لیگ برتر کلا غریبه اند و به جز آنها که در این عرصه حاضر نبوده اند هیچ تیم دیگری از همان شهر حضور در این عرصه را تجربه نکرده اند.