ملت ایران:موقعیت گلزنان برتر لیگ هنوز ضعیف و تعداد گل هایشان به نسبت تعداد بازی های انجام گرفته رقمی نازل را نشان می دهد چنانچه هنوز کسی در لیگ ما به ۵۰درصد گل در بازی ها نرسیده است. از بین ۷ گلزن برتر ۵ نفر در ادوار گذشته سابقه آقای گلی را داشتند، مهدی رجب زاده که با ۶ گل زده هفتم است در سال ۸۵ و در چارچوب لیگ ششم حرفه ای با زدن ۱۷ گل در ۳۰ بازی آقای گل شد، او در آن سال پیراهن ذوب آهن را برتن داشت. رضا نوروزی که با ۷ گل به طور مشترک با سجاد شهباززاده در پله پنجم قرار دارد در سال ۱۳۸۹ و لیگ دهم حرفه ای با زدن ۲۴ گل در ۳۴ بازی آقای گل لیگ شد. جلال رافخایی که با ۸ گل در رتبه چهارم ایستاده در سال گذشته با زدن ۱۹ گل در ۳۴ بازی آقای گل مسابقات شده است و از میان سه نفری که با ۹ گل زده به صورت مشترک در صدرجدول ایستاده اند دو نفر یعنی کریم انصاری فرد و رضا عنایتی سابقه آقای گلی دارند. آنچنان که می دانید عنایتی در سال ۸۰ با پیراهن ابومسلم و در سال های ۸۳ و ۸۴ با پیراهن استقلال آقای گل لیگ برتر شده و کریم انصاری فرد با هم در سال ۱۳۹۰ با پیراهن سایپا آقای گل لیگ شده است. نفر سوم رتبه اول گلزنان یعنی لوسیانو برای اولین بار این موقعیت تجربه می کند.