ملت ایران: باشگاه داماش با ارسال نامه‌ای به سازمانلیگو مهدی تاج اعلام کرده که به علت مشکلات موجود در بازی بااستقلالحاضر نخواهد شد.

این نامه خواسته بازیکنان از مدیرعامل باشگاه داماش بوده و آنها اعلام کردند که تا تکلیف مسائل مالی مشخص نشود در این بازی حاضر نخواهند شد.

به این ترتیب ممکن است استقلال بدون انجام یک بازی،۳ امتیازرا به اندوخته های خود اضافه کند. البته هنوز باید منتظر تصمیم سازمان لیگ باشیم.