ملت ایران: بازیکن سابقپرسپولیساز احمدرضا عابدزاده برای اثبات مدعای خودش استفاده کرد.
پژمان جمشیدی عصر شنبه میهمان یک برنامه تلویزیونی در شبکه دوم سیما بود. در بخشی از این مصاحبه، مجری جوان برنامه از او پرسید: «حسرت نمی‌خورید که دو ستاره در لوگوی باشگاه شما نیست؟»

جمشیدیهم که در سریال پژمان نشان داده حاضر جواب است گفت: «خیلی از کسانی که همان قهرمانی‌ها را گرفتند هم حسرت بازی در پرسپولیس را می‌خوردند که بعضا تحمل نکردند و به این تیم بزرگتر آمدند. نشانه‌اش هم احمدرضاعابدزاده