ملت ایران: انگار بعد از هر بازیپرسپولیسباید شاهد مصدوم شدن یکی دو بازیکن این تیم باشیم هر چند خیلی زود مشخص می شود برخی از این مصدومیت ها اصلا جدی نیست. محسن بنگر و سید مهدی سید صالحی دو بازیکنی بودند که در تمرین امروز پرسپولیس به کادر پزشکی مراجعه کردند.
بنابر اعلام کادر پزشکی، مشکل بنگر کسالت و سر درد بود که چندان جدی به نظر نرسید و بعد از دریافت دارو تمرینات را دنبال کرد. سید مهدیسید صالحیهم از ناحیه کمر ابراز درد داشت که برای بررسی دقیق تر جهت MRIاعزام شد.