ملت ایران: همانطور که در عکس زیر می بیند یکی از تماشاگران بازی پرسپولیس و سایپا با هیبتی عجیب روی سکوها نشسته بود. این فرد که از لباس و کلاهی شبیه به فضانوردان استفاده کرده بود تقریبا حواس نیمی از ورزشگاه را به خود معطوف کرد. عده ای می گفتند احتمالا پای تبلیغات در میان است و می خواهند پروژه هجوم ادم فضایی ها به زمین را از گالکسی کپی برداری کنند، اماعده دیگر اعتقاد داشتند فقط ابتکار این شخص موجب شده با این شکل و شمایل به ورزشگاه بیاید اما بخش دیگری هم بودند که می گفتند برای فرار از سرمای صفر درجه تهران این فرد بهترین پوشش را انتخاب کرده است.
تنها نکته جالب قضیه به اینجا مربوط می شود که چگونه ماموران اجازه عبور این ملزومات را به فرد فضا نورد دادند. او از گیتی رد شد که در آنجا به فندک، روزنامه و آب معدنی شما هم خرده می گیرند!