ملت ایران: حالا سعید شیرینی وارد کار شده و کدهای جدیدی را در مورد تحرکات عده ای خاص رسانه ای می کند. سرپرست پرسپولیس بدون انکه نتامی از پروین ببرد با ادبیاتی نزدیک به آنچه پیش از این تنها از زبان دایی می شنیدیم، به خبرنگار ایسنا گفت؛ آقایان به دنبال کودتا بودند تا بعد از شکست احتمالی برابر سایپا نقشه شان را عملی کنند. شیرینی در این مورد جمله کلیدی ای را می گوید: «امروز خدا به بعضی ها که منتظر زمین خوردن تیم دایی بودند، خندید. کسانی که چند ساعت قبل از بازی امروز، جلسه مخفیانه می گذارند تا علیه دایی و رویانیان نقشه بکشند، خیلی به زحمت نیفتند، چون اگر خدا نخواهد، برگی از درخت به زمین نمی افتد»
قطعا منابع خبری که این دست از اخبار را بیشتر به علی دایی می دهند این بار هم به گوش او رساندند که قبل از بازی چه کسانی در کجا چه جلسه ای را برگزار کردند و دایی ترجیح داد این بار سعید شیرینی پرده از این راز بردارد.