به گزارش ملت ایران به نقل از گل در حالیکه این روزها بحثحضور محمدرضا خلعتبری در استقلال یا پرسپولیس شنیده می شود، باشگاه سپاهان هم به صف مشتریان این بازیکن اضافه شده است.

مسئولان باشگاه سپاهان اخیرا به دنبال جذب خلعتبری هستند و حتی در چند روز اخیر مذاکراتی با این بازیکن داشته اند. او که از استقلال و پرسپولیس هم پیشنهاد دارد اعلام کرده به زودی سفری به امارات دارد و با بررسی همه پیشنهادهای داخلی و خارجی تصمیم گیری می کند. این در حالی است که گفته می شود باشگاه الوصل اعلام کرده در فصل آینده نیازی به خلعتبری ندارد.

از اصفهان خبر می رسد که خلعتبری مبلغ پیشنهادی خود را به سپاهانی ها ارائه داده و البته به مدیرعامل این باشگاه گفته که اولویتش امارات و سپس استقلال و پرسپولیس است. با این حال سپاهانی ها حاضرند برای جذب خلعتبری یک میلیارد و سیصد میلیون به او بدهند و می توانند این مبلغ سنگین را به او پداخت کنند.