ملت ایران: از این تمرین حدود ۲۵ نفر بازدید کردند که دو هوادار شهرستانی با لباس محلی هم در بین آنها بودند.

*قبل از شروع تمرین، بازیکنان با یکدیگر تنیس فوتبال بازی کردند که کری شدیدی بین پژمان منتظری و حنیف عمران زاده برقرار بود.

*سردی هوا باعثشد که نیکبخت، اولادی و نظری با کلاه در تمرین حاضر شوند. اما در این بین نوع پوشش آندو برای همه تعجب برانگیز بود و سوژه شد، آندو با تی شرت آستین کوتاه در کمپ حاضر شد که تعجب همگان را در پی داشت.

*مهرداد اولادی که در تمرینات دیروز غایب نبود، امروز در کنار سایر بازیکنان حضور داشت.

*احمد جمشیدیان جدا از سایر بازیکنان به صورت انفرادی تمرین کرد.

*دوربین شبکه خبر از تمرین امروز فیلمبرداری کرد.

*دستیاران کی روش که روز گذشته در تمرین پرسپولیس بودند، امروز به تمرین استقلال آمدند و قرار است بعد از تمرین با امیر قلعه نویی صحبت کنند.