ملت ایران: «ایلی دوبره» صحنه زدن این گل را در بازی دو تیم فوتبال مجارستان و رومانی در مدت یک دقیقه و هشت ثانیه گزارش کرد.

پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس نوشت که‌ این رکورد در دسامبر سال جاری میلادی(۲۰۱۳) در رومانی به دست آمد.