ملت ایران: سید جلال حسینی کاپیتان دوم و بازیکن ملی پوش پرسپولیس که در این فصل یکی از بهترین های تیمش بوده امروز پدر شد.

فرزند سید جلال دختر است و او نام دخترش را نورا گذاشته؛ همنام دختر علی دایی.

حتما سیدجلال با این اتفاق در بازی فردا مقابل سایپا حسابی شارژ خواهد بود باید دید به عشق نورا می تواند یک بار دیگر ستاره تیمش در دفاع باشد و باعثبسته ماندن دروازه تیمش شود یا نه.