ملت ایران: کمیسیون اروپایی تحقیقاتش در مورد چگونگی هزینه درآمدهای عمومی در ۷ باشگاه اسپانیایی از جمله بارسا و رئال را آغاز کرد.
کمیسون اروپایی تحقیقاتش از این دو باشگاه به همراه باشگاه های والنسیا، اتلتیک بیلبائو، اوساسونا، ال چه و هرکولس، را آغاز کرده تا مشخص شود که نحوه هزینه این باشگاه ها از بودجه ای که توسط نهادهای دولتی دریافت می کنند، با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگی دارد یا خیر.
در بیانیه این نهاد آمده است: " کمیسیون اروپایی سه پرونده جداگانه برای مشخص شدن نحوه هزینه بودجه های کمکی عمومی به باشگاه های اسپانیایی، منطبق بر قوانین اتحادیه اروپا، آغاز کرده است.
هیچ یک از این باشگاه ها به کمیسون اروپایی اطلاعات کافی نداده اند و این باعثنگرانی شهروندان شده است. "
نایب رئیس این کمیسون، خواکین آلمونیا، به خبرنگاران گفت: " باشگاه های فوتبال باید هزینه های جاری و سرمایه گذاری های شان را براساس قوانین اتحادیه اروپا تنظیم کنند. "