ملت ایران:شایعات مربوط به نامه اعضای هیات مدیره به وزارت ورزش برای تغییر مدیریت در باشگاه پرسپولیس خیلی زودتر از استقلال طبق آنچه که رویانیان آن را در رسانه ها مطرح کرده علی پروین عضو هیات مدیره پرسپولیس که البته سابقه کاملا روشنی در این زمینه دارد در تهیه و تنظیم این نامه کاملا فعال بوده و چه بسا خود به دنبال مدیرعاملی است.
این در شرایطی است که علی پروین ارسال چنین نامه ای را به وزارت ورزش تکذیب کرده است. البته به نظر می رسد ماجراهایی در بین باشد، شب گذشته علی پروین در مراسم قهرمانی نیم فصل پرسپولیس غایب بود و هیچ اسمی هم از وی به میان نیامد. این در حالی است که تاخیر علی دایی توسط مجری برنامه و محمد رویانیان به میهمان ها اطلاع رسانی شد.
پروین و رویانیان در تمام روزهای مدیریت رویانیان در پرسپولیس رابطه نامطمئنی با همدیگر داشته اند و بارها با هم قهر و آشتی کرده اند. اگر به خاطر داشته باشید محمد رویانیان یک بار علنا اعلام کرد: پروین کسی است که نمی خواهد پرسپولیس به موفقیت برسد.