ملت ایران: سال ۲۰۱۳ سال چندان رضایت بخشی برای رئالی ها نبود؛ یک سال بدون جام و البته پرحاشیه اما این باعثنشد تا آنها به رسم هر سال، برای خوردن شام کریسمس دور هم جمع نشوند.
امسال کارلو آنچلوتی روی صندلی ای نشست که برای چند سال در اختیار ژوزه مورینیو بود؛ البته در این مهمانی تنها بازیکنان تیم فوتبال رئال حضور نداشتند، بلکه ستاره های تیم بسکتبال هم بودند.
بزرگان باشگاه، رئیس، سرمربی و مدیران باشگاه اما نکته جالب در سمت دیگر میز است!
این هم سمت دیگر میز، جایی که کاسیاس در کنار دی استفانو نشسته؛ کاپیتان نیمکت نشین رئال، چنین جایگاهی در باشگاه دارد اما مربیان تیم، دست و دل شان برای نشاندن او روی نیمکت، نمی لرزد
بچه شیطان ها، رونالدو، کوئنترائو و په په با چند بازیکن تیم بسکتبال، صدای خنده های این جمع، سالن را پر کرده بود
راموس در جمعی که به نظر می رسد در آن خیلی راحت نیست؛ او دوست داشت روی میز بغلی می نشست
روی این میز هم بازیکنا ها خیلی با هم گرم نگرفته اند؛ به جز آلونسو که دارد با اشتیاق به حرف های بغل دستی اش گوش می دهد
این هم سمت دیگر میز رونالدو و کوئنترائو؛ مودریچ، بیل و مارسلو، میز بچه شرها را تکمیل کرده اند
رونالدو در حال شلوغ بازی و کوئنترائو هم آب می خورد!
دی ماریا مثل بچه مظلوم ها در گوشه یکی از میزها نشسته؛ گارد دفاعی او نشان می دهد خیلی از مهمانی لذت نمی برد؛ مثل دیه گو لوپس که با گوشی اش مشغول است