امروز ظهر در باشگاه استقلال جلسه ای بین مدیربرنامه های لاوره و مسولان باشگاه استقلال برگزار شد. در این نشست طرفین صحبت های خود را ارائه دادند و باشگاه استقلال همه تلاش خودش را به کار بست تا پایان این پرونده به شکایت از فیفا نکشید. البته آبی ها هنوز مبلغی را به گوران لاوره بدهکار هستند که تا قبل از صاف شدن این بدهی نمی شود جلوی شکایت لاوره را گرفت. البته از آنجایی که این بازیکن صرب بدون فسخ قرارداد ایران را ترک کرد و مصاحبه ای را علیه قلعه نویی انجام داد، مدیران استقلال می گویند انها هم از لاوره حتما شکایت خواهند کرد. البته در این نشست تلاش شد تا همه چیز را دوستانه حل کنند.