ملت ایران: بازیکنی که با ناراحتی از پرسپولیس جدا شد این روزها با انگیزه زیادی در ترکیب ذوب آهن به میدان می رود. او موفق شد یک گل به تراکتور بزند و بغضش هم ترکید. با غریبی درباره شرایطش و هم چنین طلبش از پرسپولیس صحبت کرده ایم که در زیر می خوانید:

* بازی با تراکتور چطور بود؟

- بازی خوبی انجام دادیم. هم می توانستیم ببریم و هم می توانستیم ببازیم. می شود گفت هم خوش شانس بودیم و هم بدشانس

* از گلی که خودت زدی بگو؟

- زحمت بچه ها بود که به نتیجه رسید.

* بعد از گل خیلی احساساتی شدی؟

- بله. در این مدت خیلی اذیت شدم و با این گل بغضم ترکید.

* حبیب گردانی یک امتیاز به شما داد؟

- حبیب بازیکن خوبی است ولی بدشانسی آورد. حیف بود یک گله از زمین خارج شود و به او کمک کردیم دو گله شود.

* هنوز از پرسپولیس ناراحتی؟

- من به شکل بدی از این تیم جدا شدم و خیلی اذیت شدم. ولی دیگر از این تیم جدا شدم و کاری به کار آنها ندارم. اگر مقابل پرسپولیس بازی کنم آرزو می کنم ۸ گل به آنها بزنیم.

* ذوبی های سابق هم در ترکیب پرسپولیس خوب ظاهر شده اند؟

- بله. خوشحالم که شش گل توانستند بزنند ولی من دیگر کاری به آنها ندارم.

* پرسپولیس تقریبا همه ستاره های ذوب را جدب کرده ولی هنوز بازیهای خوبی از تیمتان می بینیم؟

- بله بازیکنان زیادی به پرسپولیس رفتند ولی به جایش من به ذوب آمدم که جای آنها را پر کنم. در حال حاضر تعصبی که به ذوب دارم به هیچ کدام از تیمهای قبلی ام نداشتم.

* پولت را از پرسپولیس نگرفتی؟

- اتفاقا رویانیان را در اصفهان در هتل دیدم و قول هایی داد که عملی نشد. علی آقا هم خیلی برایم دوندگی کرد ولی دست ایشان نیست. من هنوز یک ریال هم از پرسپولیس نگرفتم.

* از آن چک های معروف به تو ندادند؟

- اتفاقا یک چک ۲۵ میلیونی به خانزاده دادند ولی فقط ۵ هزار تومان در حسابشان بود. حتی یک شارژ ایرانسل هم با آن نمی دهند.