ملت ایران: امروز ضیا عربشاهی حرف های عجیبی و تقریبا تازه ای را در مورد علی پروین زده است. او که که با ایسنا حرف می زد صراحتا عنوان کرد پروین که به اندازه ۵ انگشت هم نیست(!) از وضعیت فعلی پرسپولیس ناراحت است. به گفته ضیا اینک که قرمزها با دایی و رویانیان در صدر هستند برای پروین خوشایند نیست. در لا به لای این حرف ها، عربشاهی یک کد هم در مورد فراری دادن یک خیر می دهد. او در این مورد می گوید: «زمانی که خیری می خواست چک خلعتبری را بدهد چرا گفتید که چک آن فرد را بگیرید؟ مگر شما پرسپولیسی نبودید.» به نظر می رسد منظور عربشاهی همان خیر اولیه ای است که قبل از هدایتی قصد حل کردن مشکل خلعتبری را داشت اما این فرد ناگهان ناپدید شد و عنوان کردند دیگر علاقه ای به این کار ندارد!
پیشتر از این ها خبرنگاران نزدیک به باشگاه پرسپولیس عنوان کرده بودند پروین پس از آمدن دایی، فاصله زیادی را با باشگاه و رویانیان گرفته است و در جمع های خودمانی تر عنوان کرده که بازگرداندن دایی به پرسپولیس اشتباه بود.