ملت ایران استقلال با گل هاشم بیک زاده، فجرشهیدسپاسی را شکست داد. هاشم بیک زاده یار سابق فجرشهیدسپاسی بوده؛ جالب است بدانید یاران مشترک استقلال و حریف شیرازی بعد از تعداد یاران مشترک استقلال با پرسپولیس و استقلال و پاس از لحاظ تعداد در رده سوم قرار داد. پیش از این مردان بسیاری در ترکیب این دو تیم به صورت مشترک حضور یافتند که از آن جمله می توان به پرویز برومند، هادی طباطبایی، سیدمهدی رحمتی، داود سیدعباسی، محمود فکری، وحید رضایی، ستار همدانی، عباس سرخاب، علی سامره، عباس محمدرضایی، محمدمهدی نظری، سیاوش اکبرپور، علی علیزاده، فراز فاطمی و هاشم بیک زاده اشاره کرد.