ملت ایران: بختیار رحمانی در بازی با صبا یکی از دو گل تیمش را زد تا با سه امتیازی که در این بازی کسب کردند بتوانند مجددا به کورس قهرمانی برگردند. بختیار به خاطر این بازی در تیم منتخب هفته سایت گل هم قرار گرفت
تبریک بابت پیروزی. بازی چطور بود؟
ممنونم از شما. بازی فقط در نیمه اول کمی جذابیت داشت و در نیمه دوم بازیکنان صبا به جای بازی در حال صحبت کردن با داور بودند.
یعنی قصد داشتند داور را تحت فشار قرار دهند؟
من نمی دانم هدفشان چه بود. این مسائل با وجود نبودن تماشاگر در استادیوم بازی را شبیه بازی محلات کرده بود. به هرحال اشتباهات داوری وجود دارد و باید آنها را به هر شکل بپذیریم. این مسائل بازی را از کیفیت می اندازد.
بگو مگویی هم بین بازیکنان پیش آمد. جریان چه بود؟
راستش آقا رضا بزرگ فوتبال ماست و احترامش واجب. ولی در آن صحنه من نمی دانم چه اتفاقی افتاد. می گفت سوشا حرفی زده بود که اگر هم زده باشد در جواب بازیکنان صبا بود و خودش نیامد چیزی بگوید. نیازی نبود آقا رضا خودش را به آن شکل در این موضوع درگیر کند. عنایتی نباید توی شکم سوشا می رفت
از گلی که زدی بگو؟
در آن صحنه خیلی شلوغ شد و بازیکنان زیادی حضور داشتند ولی قسمت این بود که زحمت بچه ها را من به نتیجه برسانم و کار خاصی انجام ندادم.
با این برد به کورس قهرمانی برگشتید؟
خدارا شکر بعد از چند هفته بلاخره روی دور برد افتادیم و امیدوارم در بازی های بعدی هم این روند را ادامه دهیم تا به جایگاهی که حقمان است برسیم.