ملت ایران: بزرگترین فرق استقلال با چند بازی گذشته اش به عملکرد خسرو حیدری مربوط می شد. شاه کلید امیر قلعه نویی در بازی با فجر بدون تردید خسرو بود. اگرچه در این بازی غلام نژاد در پست دفاع راست بود و حیدری به اجبار در هافبک راست بازی می کرد اما مهمترین حرکات استقلال از جناح راست توسط خسرو پایه گذاری می شد. او در دقیقه ۸۱ سانتر زیبایی را برای بیک زاده کشید تا استقلال سرانجام در نیم فصل دوم به یک گل برسد.
قلعه نویی قبلا با بردن حیدری به سپاهان نشان داده که بیس اصلی حملات تیم های او روی سانترهایی استوار است که خیلی از آنها خسرو می کشد.