ملت ایران: اگرچه محمود یاوری در خلال بازی استقلال و فجر چندان کنار زمین جست و خیز نداشت اما کهنه کارترین مربی فعلی فوتبال کشورمان در نوع پوشش شبیه جوانان شده بود. یاوری با پوشیدن کاپشن رنگ شاد آدیداس نشان داد همچنان مشتاق است تا خودش را پویا نشان دهد. خبرنگارانی که در نشست خبری او حضورداشتند شهادت می دهند که سرهنگ کهنه کار تا چه حد از شنیدن واژه پیرمرد بدش می آید.