ملت ایران: این روزها شایعه عجیبی در بین بازیکنان فوتبال دهان به دهان می چرخد و اینکه کارلوس کی روش باید لیست ۵۰ نفره ای را به فیفا اعلام کند و بازیکنان حاضر در جام جهانی از این لیست خواهان بود و کارلوس کی روش نفرات نهایی تیمش را از این ۵۰ بازیکن انتخاب می کند که اکثر بازیکنان می خواهند از صحت و واقعیت این لیست آگاه شوند گرچه لیست قطعی کی روش هم با کمی دقت و حوصله می شود با دو یا سه اشتباه به دست آورد. اما نکته ای در مورد لیست ۵۰ نفره عنوان می شود حضور مهدی رحمتی و هادی عقیلی در این لیست است که مشکلات بسیاری با کی روش در طول یک سال گذشته داشته اند و بعید است که این مربی لجباز بخواهد رحمتی و عقیلی را ببخشد و آنها را به جام جهانی ببرد ولی آنها نیز در لیست ۵۰ نفره حضور دارند تا شاید اگر نیازی به آنها بود در دقیقه ۹۰ آشتی بپا شود و این دو هم مسافر جام جهانی شوند که در درصد این اتفاق بسیار کم است.