پلاتینی با اشاره به استفاده از دو کمک داور خط درکنار دو دروازه در بازی های یورو ۲۰۱۲، این تجربه را موفق خواند. رییس اتحادیه اروپا سپس درباره گل اوکراین به انگلیس در دور مقدماتی یورو که توسط کمک داور نادیده گرفته شد، گفت: " این تصمیم تیم داوری بود که آن توپ از خط عبور نکرده است اما باید توجه کنیم که همان توپ پیش از گل شدن در موقعیت آفساید بود و اگر تکنولوژی خط گل اعمال می شد، دیگر کسی به آفساید بودن آن توپ توجه نمی کرد و به ناحق گل پذیرفته می شد ".

پلاتینی اینگونه استدلال می کند که قرار دادن چیپ الکترونیکی در توپ و خبردار شدن داوران از گل شدن یا نشدن هر توپ باعثمی شود تا داوران دیگر به آفساید یا خطا بودن موقعیت قبلی توپ، توجهی نکنند و این همان مشکل بزرگ فناوری خط گل است. چندی پیش سب بلاتر رییس فیفا از اِعمال این تکنولوژی در فوتبال پشتیبانی کرده بود.

منبع: گل