ملت ایران: شادی های بهزاد غلامپور دیگر برای همه عادی شده. اما در بازی دیروز پرسپولیس و مس همانطور که در عکس زیر می بینید او پس از گل محسن مسلمان با سرعت تمام خودش را به دایی رساند و تمام بار بدنش را روی بدن شهریار گذاشت. خبرنگاران کرمانی گزارش می دهند که پس ازاین برخورد دایی تا حدودی کنترل ایستادنش را از دست داد و نزدیک بود زمین بخورد. از این رو به مربی دروازه بانان تیمش دستور داد بعد از گل های دیگر که از قضا ۵ تا هم بودند دیگر اینگونه به سمت او نیاید.
شاید اگر این تاکید ویژه اول کار نبود پس از گل حاتمی، دایی مجبور بود تمام تارتان استادیوم را سراسیمه بدود تا از شادی بهزاد در امان باشد.