کفاشیان گفت از نبی دبیر فدراسیون فوتبال شنیده که ویسنته دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا به کی روش پیشنهاد بازی دوستانه داده اما کارلوس آن را به دلیل مفید نبودن رد کرده است. این خبر تعجب برانگیز از سوی کفاشیان چنین تحلیل می شود:
آنطور که نبی می گفت اکثر مربیان با کی روش در مراسم قرعه کشی شناخت خوبی داشتند و پیشنهاداتی به او داده اند. حتی آقای نبی به من گفت در این مراسم مربی اسپانیا از کی روش خواست تا با ایران بازی کند، ولی اقای کروش می گفت این بازی کمکی به تیم ملی نمی کند. البته این را باید از خود آقای کروش هم بپرسیم. او گفته نمی خواهد فعلا با تیم های بزرگ بازی کند. شاید اعتماد به نفسش را ندارد. ما گفته ایم بازی های تدارکاتی را همه باخته فرض کن و تیم را آماده بازی ها در جام جهانی کن.

به نظر شما روش کی روش برای آماده سازی تیم ملی و بازی فقط با تیم های همسطح ایران صحیح است. آیا با توجه به همگروهی ایران با آرژانتین در جام جهانی برگزاری بازی با تیمی مثل اسپانیا مناسب فوتبال ایران نیست؟
نظر بدهید، شاید جمع بندی نظرات شما کی روش را متقاعد کند تا حداقل یک بازی بزرگ را در دستور کار تیم ملی بگذارد