ملت ایران: امید عالیشاه که مصدومیتی کهنه دارد، بار دیگر دچار مصدومیت شده و حدود یک ماه دور از میادین خواهد بود.

هنوز تاریخ دقیق دربی برگشت مشخص نیست اما با توجه به مدت زمان دوری عالیشاه بعید نیست وی حضور در ترکیب اصلی برای این مسابقه را از دست بدهد.

عالیشاه امیدوار است یک هفته مانده به دربی بازی کند تا شانس حضور در ترکیب اصلی را بیابد؛ اتفاقی که با توجه به آمادگی صادقیان، خلعتبری و مسلمان ممکن است رخ ندهد.

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، دربی برگشت ۵ هفته دیگر برگزار خواهد شد.