ملت ایران: مرحله دوم پیش فروش بلیت رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ از ساعت ۹ دیروز به وقت محلی برزیل آغاز شده است و این مرحله تا ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴(۱۰ بهمن ۹۲) ادامه خواهد داشت.

به گزارش سایت سازمان لیگ، طبق اعلام فیفا بلیت های جام جهانی در ۴ درجه تقسیم بندی شده و به فروش می رسد.

بلیت های درجه یک گران ترین قیمت را به خود اختصاص داده اند و جایگاه های اصلی استادیوم را شامل می شود.


بلیت های درجه ۲ و ۳ نیز در طرفین جایگاه های اصلی استادیوم ها هستند و بلیت های درجه چهارم که ارزان ترین بلیت جام جهانی است مربوط به قسمت پشت دروازه ها هستند.

قیمت بلیت های جام جهانی به تفکیک مراحل به شرح زیر است:

دیدار افتتاحیه: بلیت درجه یک(۴۹۵ دلار)، بلیت درجه دو(۳۳۰ دلار)، بلیت درجه سه(۲۲۰ دلار)

مرحله گروهی: بلیت درجه یک(۱۷۵ دلار)، بلیت درجه دو(۱۳۵ دلار)، بلیت درجه سه(۹۰ دلار)

مرحله یک هشتم نهایی: بلیت درجه یک(۲۲۰ دلار)، بلیت درجه دو(۱۶۵ دلار)، بلیت درجه سه(۱۱۰ دلار)

مرحله یک چهارم نهایی: بلیت درجه یک(۳۳۰ دلار)، بلیت درجه دو(۲۲۰ دلار)، بلیت درجه سه(۱۶۵دلار)

مرحله نیمه نهایی: بلیت درجه یک(۶۶۰ دلار)، بلیت درجه دو(۴۴۰ دلار)، بلیت درجه سه:(۲۷۵ دلار)

دیدار رده بندی: بلیت درجه یک(۳۳۰ دلار)، بلیت درجه دو(۲۲۰ دلار)، بلیت درجه سه(۱۶۵ دلار)

دیدار فینال: بلیت درجه یک(۹۹۰ دلار)، بلیت درجه دو(۶۶۰ دلار)، بلیت درجه سه(۴۴۰ دلار)