ملت ایران: امروز تیم های فوتسال دانشگاه شریف و دانشگاه تهران طی دیداری دوستانه در حضور بیش از ۲ هزار هوادار در سالن ورزشی دانشگاه شریف به مصاف هم رفتند. برای تیم دانشگاه شریف چهره هایی مانند علی دایی و عادل فردوسی پور به میدان رفتند و در تیم دانشگاه تهران هم محمدرضا حیدریان و رحمان رضایی شاخص ترین چهره ها بودند.
قبل از شروع بازی و روبوسی دایی و عادل
رحمان رضایی چهره یکی از جهره های شاخثدانشگاه تهران بود
فردوسی پور در مورد اتفاقات اهواز از مظفری زاده سوال می کرد
وقتی تماشاگران یکصدا مجری نود را تشویق کردند
ستارگان تیم شریف
صحنه ای از تقابل دایی و رحمان