ملت ایران: شاید در طول یک سال، تعداد دفعاتی که مارکا عکسی از بازیکنان بارسا را روی جلد می برد، کمتر از انگشتان یک دست باشد؛ و البته آن هم وقتی رخ می دهد که آبی و اناری ها شکست خورده باشند یا نتیجه ای دور از انتظار کسب کنند.
مثل امروز که مارکا نیمی از صفحه اولش را به چهره غم زده سسک فابرگاس اختصاص داده و در مقابل عکسی از خوشحالی ایسکو و مودریچ در دیدار مقابل وایادولید را چاپ کرده و تیتر زده: " بارسا در سراشیبی، رئال رو به اوج ".
به هر حال بارسا در دو دیدار پیاپی شکست خورده و در مقابل رئالی ها در غیاب رونالدو، دو پیروزی پرگل کسب کرده اند و این فرصت برای طرفداران تیم پایتخت فراهم شده تا بار دیگر با اعتماد به نفس برای رقیب خط و نشان بکشند.
هنوز تا پایان فصل زمان زیادی باقی است و شاید به زودی نشریه های کاتالانی با جلد مشابهی، پاسخ مادریدی ها را بدهند.