امروز میرشاد ماجدی در مصاحبه ای که با تسنیم داشت حرف معناداری را به زبان آورد. سرپرست استقلال ادعا کرد پای یک ایرانی در میان بوده که لاوره اینچنین هدفدار مصاحبه کرده است. حالا سوال به وجود آمده این است منظور ماجدی کدام ایرانی بوده؟ یک ایرانی که اولا حسابی با قلعه نویی در تضاد باشد و سپس از مجیدی تمجید کند. ماجدی دوست نداشت در این مورد بیشتر رمزگشایی کند اما قطعا او اطلاعاتی را داشته که این حرف را زده است.
لاوره در زمانی که در ایران بود با هیچ خبرنگاری رابطه چندان زیادی نداشت. حتی همین اواخر نسبت به مدیر برنامه هایش هم بد بین شده بود و احساس می کرد او با باشگاه استقلال در مورد خارج کردن او از لیست تبانی کرده است. شاید منظور ماجدی از این رابط ایرانی یکی از همین بازیکنان استقلال بوده است. کسی که رابطه چندان خوبی را با قلعه نویی ندارد و از مجیدی هم خوشش می آید. اگر این رابط خوده مجیدی نباشد باید دید منظور دقیق ماجدی کیست. شاید او بعدها در این باره بیشتر اطلاعات بدهد.