عقد قرارداد با میلان مساله ای بود که بارها از سوی رویانیان به آن اشاره شد و قرار بود طی مدت حضور میلانی ها در تهران رخ دهد اما این کار بی سر و صدا انجام نشد.

یکی از برنامه های مهم مسوولان میلان در سفر به تهران عقد قراراد با باشگاه پرسپولیس برای ایجاد آکامی مشترک در ایران بود که هیچ کس نفهمید این کار چرا انجام نشد و چا موضوع به این مهمی در زمان حضور میلانی ها در تهران گم شد.

عقد قرارداد با میلان مساله ای بود که بارها از سوی رویانیان به آن اشاره شد و قرار بود طی مدت حضور میلانی ها در تهران رخ دهد اما این کار بی سر و صدا انجام نشد.

شاید این اتفاق به مسائل مربوط به اسپانسر و پرداخت نشدن پول میلانی ها تا لحظه آخر ارتباط داشته باشد اما در لا به لای اخبار مربوط به حضور میلانی ها در تهران خبر لغو برنامه فوق به خاطر خستگی ایتالیایی ها منتشر شد که چندان منطقی و قابل قبول نبود.

میلانی های خسته در شیرخوارگاه آمنه، کاخ سعد آباد و برج میلاد حاضر شدند و به امور تفریحی خود رسیدند اما به غیر از بازی از کار مهم دیگری که باید انجام می دادند سر باز زدند که هنوز معلوم نیست منشا این اتفاق به خود ایتالیایی ها و مسائل مالی مربوط می شود یا باشگاه پرسپولیس در این زمینه کم کاری کرده است.