ملت ایران: یک باشگاه برزیلی برای یکی از بازیکنان ملوان انزلیدعوتنامه فرستاده تا او را با شرایط مناسب جذب کند.

صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان اظهار داشت: تیم اتلتیکو پارانانسی برزیل که در لیگ رده دوم این کشور حضور دارد به جز پیشنهاد مالی برای جذب سعید عزت‌اللهی بازیکن ملوان پیشنهادهای زیر را هم ارایه کرده است:

۱ - حضور در تیم بزرگسالان

۲ - حضور خانواده ایشان در کنار ایشان در طول اقامت

۳ - پرداخت کلیه هزینه‌ها و حقوق ماهیانه

۴ - پرداخت ۵۰% از مبلغ ترانسفر وی به باشگاه ملوان بندرانزلی

۵ - پرداخت حقوق آموزشی ایشان به باشگاه ATLÉTICOPARANAENSE

عزت‌اللهی از سوی سازمان لیگ در لیگ فصل گذشته به عنوان پدیده لیگ انتخاب شده بود.