ملت ایران: بازیکنان رئال مادرید روز پنجشنبه درمراسم سالانه تبلیغاتی آئودی، اتومبیل موردنظرشان را دریافت کردند.

روز پنجشنبه بازیکنان و سرمربی باشگاه رئال مادرید در مراسم سالانه و تبلیغاتی آئودی شرکت کرده و اتومبیل مدنظرشان را از این کمپانی دریافت نمودند. آئودی یکی از اسپانسرهای باشگاه مادریدی است که سالانه به بازیکنان و سرمربی این تیم یک دستگاه اتومبیل آئودی به انتخاب خود افراد هدیه می دهد.