ملت ایران: «حنیف عمران زاده» جمعه شب در گفت وگو با خبرنگاران گفت: متاسفانه به راحتی سه امتیاز دیدار مقابل گسترش فولاد تبریز را از دست دادیم تا امیر قلعه نویی از دست بازیکنان ناراحت باشد.

اوگفت: معتقدم خود بازیکنان سه امتیاز دیدار برابر گسترش فولاد تبریز را به یک امتیاز تبدیل کردند که باید در دیدارهای آینده این امتیازارت را جبران کنند.

عمران زاده درباره اعتراض کادر فنی تیم گسترش فولاد به صحنه برخورد امیر حسین صادقی به مهاجم حریف گفت: مدافع استقلال در آن صحنه، تعادل خود را از دست داد و خطایی بر روی ایمان موسوی انجام نداد.